Đại Học Tân Trào Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh
Đại Học Tân Trào

Mã trường: TQU
Địa chỉ: km6, xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, T.Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 389 0012
Website: daihoctantrao.edu.vn
Email: banbientap@daihoctantrao.edu.vn

Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực miền núi phía Bắc và hội nhập quốc tế.

Trường Đại Học Tân Trào thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

ST Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển
I. Các ngành đào tạo đại học:
1  Giáo dục Mầm non 7140201 1. Toán, Văn, Năng khiếu.
2  Giáo dục Tiểu học 7140202 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Địa;
3  Sư phạm Toán học 7140209 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
4  Sư phạm Sinh học 7140213 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Sinh, GDCD;
5  Kế toán 7340301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
6 Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành 7810103 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Văn, Sử, GDCD;
4. Văn, Địa, GDCD.
7  Vật lý – Môi trường 7440102 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Lý, GDCD;
8  Khoa học môi trường 7440301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
9  Khoa học cây trồng 7620110 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
10  Chăn nuôi – Thú y 7620105 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
 11  Kinh tế Nông nghiệp 7620115 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý,  Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
12  Văn – Truyền thông 7229030 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
4. Văn, Địa, GDCD.
13  Quản lý đất đai 7850103 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
14  Quản lý văn hóa 7229042 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
15  Công tác xã hội 7760101 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
II. Các ngành đào tạo cao đẳng:
 1  Kế toán 6340301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
 2  Quản trị văn phòng 6340403 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Địa;
 3  Khoa học cây trồng 6620109 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
 4  Tiếng Anh 6220206 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Tiếng Anh;
4. Văn, Địa, Tiếng Anh.
 5  Quản lý Văn hóa 6340436 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
 6  Quản lý đất đai 6850102 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
 7  Khoa học thư viện 6320206 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Địa;
 8  Giáo dục Tiểu học 51140202 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Địa;
 9  Giáo dục Mầm non 51140201 1. Toán, Văn, Năng khiếu.
 10  Giáo dục Công dân 51140204 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Sử;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
4. Văn, Sử, GDCD.
 11  Sư phạm Toán học 51140209 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
 12  Sư phạm Tin học 51140210 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
13  Sư phạm Vật lý 51140211 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Lý, GDCD;
14  Sư phạm Hóa học 51140212 1. Toán, Hóa, Sinh;
2. Toán, Lý, Hóa;
15  Sư phạm Sinh học 51140213 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Sinh, GDCD;
 16  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 51140215 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Sinh, GDCD;
 17  Sư phạm Ngữ văn 51140217 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
4. Văn, Địa, GDCD.
18  Sư phạm Lịch sử 51140218 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Toán, Sử, GDCD.

19  Sư phạm Địa lý 51140219 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
4. Văn, Địa, GDCD.
Xem thêm: học phí các trường đại học

I. Phạm vi tuyển sinh:

Trường Đại Học Tân Trào tuyển sinh trên khu vực cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh:

 • Phương thức 1: xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tài trường THPT: tổng điểm tổng kết năm học cả 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ đại học, tốt nghiệp THPT đối với trình độ cao đẳng.
 • Phương thức 2: xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học hẹ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo việ hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Lưu ý:

 • Riêng ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển 2 môn: Ngữ văn và Toán, thi 1 môn năng khiếu.
 • Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn là như nhau.
 • Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

III. Tổ chức tuyển sinh:

 • Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2018.
 • Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: theo 3 hình thức:
  • Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
  • Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ trực tuyển tại trường Đại học Tân Trào.

IV. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

 • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ
 • Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành GD Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.

 

Những thông tin tuyển sinh mới nhất sẽ liên tục được cập nhật tại đây. Hãy theo dõi liên tục để có được thông tin cần thiết nhanh chóng các bạn nhé!

Bạn thích bài viết này ?